Despre noi

 

Știm că tehnologia tot mai avansată face ca aproape toate obiectele care ne înconjoară să funcţioneze pe bază de energie electrică. Majoritatea au un rol esenţial în activitatea utilizatorilor casnici şi în special a celor industriali. Buna funcţionare a acestor obiecte şi uneori chiar durata lor de viaţă depinde de calitatea instalaţiilor generatoare de energie electrică.

Echipamentele şi materialele folosite, precum şi expertiza angajaţilor în execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, contribuie la siguranţa aparaturii şi a activităţii utilizatorilor.

Elco Iaşi vine în întâmpinarea nevoilor actuale ale clienţilor, oferindu-le cele mai rezistente şi durabile reţele electrice.

Misiunea noastră este să oferim servicii care să satisfacă nevoile, aşteptările şi dorinţele clienţilor. În acest sens, colectivul de profesionişti foloseşte echipamente moderne şi ţine pasul cu noile tehnologii, pe care le promovează în întreaga activitate.

Cuvântul care ne-ar putea defini ar fi durabilitatea. Iar când spunem acest lucru nu ne referim doar la rezistenţa în timp a lucrărilor, ci şi la relaţiile cu clienţii noştri, pe care ne dorim să le transformăm în parteneriate solide pe termen lung.

Valorile după care ne ghidăm sunt integritatea, profesionalismul şi respectul faţă de clienţii şi angajaţii noştri. Fiecare lucrare reprezintă o nouă ocazie de a demonstra implicarea şi seriozitatea echipei noastre de specialişti, precum şi calitatea, rezistenţa şi durabilitatea execuţiilor.

Compania Elco Iaşi, înfiinţată în anul 1993, este o societate cu capital privat românesc care execută lucrări de construcţii-montaj în domeniul instalaţiilor electrice.

Elco Iaşi a devenit de-a lungul anilor un actor important pe piaţa de profil. Compania şi-a extins treptat gama de servicii, în prezent implicându-se în proiecte pe scară largă, care au ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii sistemului energetic la nivel local şi naţional.

 

20121003_091843Domeniile de activitate Elco Iaşi includ:

 • încercări de echipamente şi instalaţii electrice
 • proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV
 • proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV
 • executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 400 kV sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 220 kV
 • proiectare și execuție de staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor
 • executare de lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice/ defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene

Activitatea noastră trebuie menţinută la standarde înalte de calitate, de aceea ne-am stabilit o serie de obiective referitoare la performanţa, sănătatea şi securitatea în muncă. 

Lumix 018

1. Optimizarea calităţii produselor furnizate

 • înţelegerea nevoilor prezente şi viitoare ale clienţilor
 • satisfacerea cerinţelor clienţilor
 • analiza şi urmărirea relaţiei calitate –eficienţă, astfel încât calitatea produselor să fie optimă atât din punct de vedere al firmei cât şi al clienţilor

2. Asigurarea de resurse corespunzătoare

 • îmbunătăţirea continuă a politicii şi obiectivelor calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii în muncă
 • îmbunătăţirea continuă a produselor şi proceselor
 • îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi sănătate şi securitate în muncă
 • evaluări periodice pentru a identifica zonele unde există posibilitatea de îmbunătăţire
 • promovarea acţiunilor bazate pe prevenire

3. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu furnizorii

 • selectarea riguroasă a furnizorilor
 • crearea unui sistem clar şi deschis de comunicare cu aceştia
 • promovarea unor relaţii de colaborare reciproc avantajoase

4. Optimizarea costurilor asociate calităţii

 • identificarea şi analizarea elementelor ce constituie costurile asociate calităţii
 • reducerea la maxim a costurilor datorate defectelor prin identificarea obiectivă a neconformităţilor şi eliminarea cauzelor care le produc

5. Reducerea poluăriiLumix 076

 • reducerea numărului aspectelor de mediu semnificative
 • colectarea selectivă a deşeurilor şi valorificarea celor reciclabile
 • îmbunătăţirea performanţei de mediu

6. Respectarea cerinţelor legale şi alte cerinţe aplicabile domeniului nostru de activitate

 • identificarea tuturor cerinţelor legale şi alte cerinţe aplicabile
 • instruirea şi conştientizarea personalului privind importanţa respectării prevederilor legale de mediu şi sănătate şi securitate în muncă
 • evaluarea conformării

7. Asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor la toate locurile de muncă

 • identificarea factorilor de risc pe fiecare loc de muncă
 • participarea şi consultarea angajaţilor
 • eliminarea sau diminuarea riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă
 • informarea angajaţilor cu privire la riscurile existente la locul de muncă
 • întocmirea şi realizarea planului de prevenire şi protecţie