Disclaimer

 

PRIN VIZITAREA ACESTUI SITE VĂ EXPRIMAŢI ACORDUL EXPRES ŞI NEECHIVOC CĂ ACCEPTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS ÎN TOTALITATE.

 

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conţinut al site-ului, indiferent de natura lui (texte, imagini, elemente grafice, software şi alte elemente similare), este proprietatea EXCLUSIVĂ a S.C. Electroconstrucția Elco S.A. Folosirea conţinutului fără acordul scris al S.C. Electroconstrucția Elco S.A este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. Nu aveţi voie să modificaţi, copiaţi, transmiteţi, reproduceţi, creaţi ceva derivat din orice informaţie obţinută de pe sau prin intermediul site-ului.

Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginilor şi informaţiilor din prezentul site din partea oricărei persoane, cu excepţia deţinătorului său legal, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca deţinătorul său legal să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor şi/sau autorităţilor legale competente pentru sancţionarea acestui fapt.

S.C. Electroconstrucția Elco S.A

Sediu social: str. Manta Roșie, nr. 17, Iași, România

Număr de ordine în registrul Comerțului: J22 /659 /1993

Cod de înregistrare fiscală: RO3915440