Servicii

 

Cu o experinţă de 19 ani în domeniu, Elco Iaşi proiectează şi execută cele mai durabile reţele şi instalaţii electrice. Calitatea instalaţiilor electrice, precum şi proiectarea şi dimensionarea lor corectă, garantează funcţionarea acestora la capacitate maximă, fără intermitenţe şi fără întreruperi. Ambele activităţi sunt la fel de importante, de aceea suntem în permanenţă asistaţi de experţi care evaluează şi atestă calitatea serviciilor oferite. Monitorizarea proiectelor este realizată de verificatori atestaţi MEC, iar execuţiile sunt urmărite pe faze determinante de către responsabili tehnici atestaţi MEC şi MLPAT.

Serviciile ELCO Iaşi includ: 

 

20121003_092253Proiectare

 •  Instalaţii electrice interioare aferente clădirilor civile şi industriale
 •  Branşamente electrice aeriene şi subterane, monofazate şi trifazate
 •  Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV aeriene sau subterane
 •  Posturi de transformare de medie tensiune
 •  Reţele electrice de iluminat public aeriene sau subterane
 •  Reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe
 • Stații electrice de transformare

Execuţie

 • Instalaţii electrice interioare aferente clădirilor civile şi industriale
 • Branşamente electrice aeriene şi subterane, monofazate şi trifazate
 • Posturi de transformare de medie tensiune
 • Reţele electrice de iluminat public aeriene sau subterane
 • Reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe
 • Lumix 086Reţele electrice aeriene cu tensiuni nominale între 0,4 kV ÷ 400 kV
 • Reţele electrice subterane cu tensiuni nominale între 0,4 kV ÷ 220 kV
 • Instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare)
 • Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee
 • Instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal
 • Verificări şi încercări ale echipamentelor aferente reţelelor electrice de transport şi distribuţie
 • Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet în reţelele electrice de transport al energiei electrice
 • Execuţie lucrări în staţiile de transformare, referitoare la :
   • Sisteme de bare
   • Transformatoare de putere
   • Transformatoare de măsură tensiune/ curent
   • Lumix 087Circuite secundare
   • Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee
   • Întreruptoare de curent alternativ
   • Conductoare neizolate
   • Separatoare/ separatoare de legare la pământ
   • Bobine de reactanţă/ Compensatoare
   • Baterii staţionare de acumulatori
   • Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite
   • Verificări şi încercări ale echipamentelor din staţiile electrice
   • Instalaţii de aer comprimat
   • Instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din staţii electrice
   • Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet în staţiile electrice
 • Vopsire stâlpi metalici pentru LEA de 0,4 ÷ 400 kV, vopsire elemente metalice existente în staţii electrice şi posturi de transformare, precum şi executare, verificare şi reparare a prizelor de pământ aferente acestor instalaţii electrice
 • Defrişări culoare ale LEA de 0,4 ÷ 400 kV şi evacuare material lemnos rezultat